Privacyverklaring Virtual Power

VIRTUAL POWER is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming en de GDPR.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of meer algemeen, vragen heeft hierover en/of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VIRTUAL POWER

– per post op: VIRTUAL POWER BVBA Oktrooiplein1/201, 9000 Gent

– per e-mail op: info@virtual-power.be

VIRTUAL POWER hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we u duidelijke en transparante informatie geven over welke persoonlijke data we verzamelen en hoe wij omgaan met die persoonlijke data. U kunt gerust zijn dat wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke data.

VIRTUAL POWER houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Dit brengt met zich mee dat wij volgende principes hanteren:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze verwerkingsdoelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonlijke data doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid

Welke informatie verzamelen wij?

In deze Privacyverklaring betekent “persoonlijke data”: informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

Uw persoonlijke data worden door ons verwerkt:

 • om u de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden (noodzakelijkheid uitvoering overeenkomst)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslaan, verzamelen, verwerken):

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Financiële gegevens
 • IP adres

Doel van de verwerking:

Deze gegevens zullen gebruikt worden om, in het kader van de uitvoering van onze contractuele overeenkomst, met klanten, leveranciers, partners en prospecten te communiceren.

Deze gegevens hebben wij ook nodig om te beantwoorden aan de door u aan ons verzonden vragen alsook voor de uitvoering van de verstrekte opdrachten.

De financiële gegevens gebruiken wij in het kader van boekhoudkundige verwerkingen,
maar ook om het betalingsverkeer te monitoren.

Deze informatie zullen we tevens gebruiken om u verder te informeren over diensten die in lijn liggen met de overeenkomst die we al met u hebben.

Wanneer er nog geen contractuele overeenkomst is tot stand gekomen zullen wij , mits uw toestemming, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen hetzij telefonisch en/of schriftelijk (per email en/of per post).

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt zolang bewaard als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Uw rechten en wie te benaderen:

U hebt het recht om:

 • inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij over u hebben;
 • uw persoonsgegevens in onze administratie te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen;
 • de verwerking van uw gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking
 • uw gegeven over te laten dragen aan u of een derde
 • misbruik van uw persoonsgegevens te melden.

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan: info@virtual-power.be.

Binnen één maand na het indienen van uw verzoek, informeren wij u welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft daarenboven altijd het recht een klacht in te dienen bij de GBA, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

GBA
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : contact(at)apd-gba.ba

Doorgifte van uw data:

In de regel delen wij uw persoonsgegevens met geen enkele partij, tenzij dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is.
Uw data wordt gedeeld met:

 • verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses, zoals Google
 • verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases
 • Onze boekhouder
 • Onze professionele raadgever

In ons cookiebeleid wordt verwezen naar een link hoe u deze cookies kunt verwijderen.

Indien het noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst om uw data te delen, dan geven wij nooit persoonsgegevens door aan andere partijen als die geen verwerkersovereenkomst ondertekenen, zodat dezelfde garantie van bescherming en privacy van uw gegevens gewaarborgd blijft.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij tevens de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier SCHRIFTELIJK toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Het beveiligen van persoonsgegevens

VIRTUAL POWER heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

VIRTUAL POWER bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De gegevens die verzameld worden n.a.v. uw bezoek aan de website worden zes maanden bewaard.

Gebruik van analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Twitter:

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociaal netwerk Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Twitter (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijziging privacy statement

VIRTUAL POWER kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 18.03.2020

Cookiebeleid Virtual Power

Wat zijn cookies?

VIRTUAL POWER maakt op deze website gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden. Zo wordt uw gebruik van de website gemakkelijker gemaakt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Waar gebruiken we cookies voor?

We gebruiken cookies om de site van VIRTUAL POWER eenvoudiger in gebruik te maken en om de site en onze dienstverlening beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze websites te verbeteren. Ook gebruiken we cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de sites kunnen verbeteren. We kunnen u op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren.

Welke soort cookies gebruiken we?

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens u bezoek aan de website.

Analytische cookies

Analytische cookies zorgen er voor dat het bezoek op de website wordt gemeten. Meer nog dan dat zelfs. Ze zorgen er ook voor dat het gedrag van bezoekers in kaart wordt gebracht evenals waar ze vandaan komen etc. Ze zijn dus essentieel om de performance van een website te meten en deze te optimaliseren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Tracking cookies van onze adverteerders

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.”

Twitter

Op onze website is een button opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken als Twitter. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter en wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina/ e-mailadres: info@virtual-power.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Hoe kunt u cookies beheren of verwijderen?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer. U kunt cookies op een aantal manieren managen. Raadpleeg uw browserinstructies of helpscherm om meer te weten te komen over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen.

Indien u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit van invloed zijn op uw ervaring wanneer u zich op de Virtual Power-site bevindt. U bent dan bijvoorbeeld niet in staat bepaalde gebieden van een Virtual Power-site te bezoeken of u ontvangt mogelijk geen persoonlijke informatie als u een bezoek brengt aan een Virtual Power-site.

Als u verschillende apparaten gebruikt om de Virtual Power-site op te bekijken (bijvoorbeeld uw computer, smartphone, tablet etc.) moet u ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan uw cookie-voorkeuren.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Overzicht van cookies die op deze website gebruikt worden

Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle cookies die op deze website gebruikt worden, onderverdeeld in de categorieën die hiervoor beschreven zijn. Per cookie is vermeld met welk doel ze gebruikt worden, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt. Let op: wij kunnen niet instaan voor het privacy beleid van de derden wiens third-party-cookies op uw apparaat terecht komen. Daarvoor verwijzen wij u naar de website van de betreffende derde.

Noodzakelijk (1)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 

Naam Doel Vervaldatum Type
cookielawinfo-checkbox-necessary Om bij te houden of de gebruiker al dan niet akkoord gaat met het gebruik van noodzakelijke cookies.
Deze wordt automatisch ingevuld met ‘yes’ aangezien de website niet correct kan werken zonder de noodzakelijke cookies.
1 uur HTTP
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Om bij te houden of de gebruiker al dan niet akkoord gaat met het gebruik van niet-noodzakelijke cookies. 1 jaar HTTP
viewed_cookie_policy Om na te gaan of de gebruiker reeds zijn cookie voorkeur heeft opgeslagen. 1 jaar HTTP

 

Analytische (1)

Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_GA (Google.com) Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar HTTP
_gat_gtag_UA_161749783_1 (Google.com) Gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. 1 minuut HTTP
_GID (Google.com) Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 1 dag HTTP

Marketing (2)

Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. Hiermee kunnen persoonlijke aanbiedingen voor u gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Dat betekent dat die cookies niet door ons geplaatst worden maar door een andere partij. Dat gebeurt op het moment dat u via deze site bestanden opent die bij die andere partij opgeslagen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan YouTube. Als u via deze site aan YouTube-filmpje bekijkt, plaatst YouTube een cookie bij u.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Er worden momenteel geen cookies gebruikt voor marketingdoeleinden

Wijziging cookiebeleid

VIRTUAL POWER kan zijn Cookie statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 24/03/2020

Sluit Menu